Circulaire benadering van bedrijfshuisvesting

Met onderzoek naar flexibel gebruik van ruimtes faciliteren wij u in het zowel bij groei, stabilisatie als krimp kunnen blijven ondernemen zonder te hoeven verhuizen naar een nieuwe locatie.

Deze circulaire benadering van bedrijfshuisvesting door functieveranderingen en het toevoegen van nieuwe voorzieningen borgen de toekomstbestendigheid. En dragen bij aan een duurzaam antwoord op uw huisvestingsvraagstuk. De vraag naar nieuw te bebouwen plekken wordt verminderd waardoor we de steeds schaarser wordende groene ruimte behouden. En tevens leegstand en verval van bestaand vastgoed voorkomen wat gepaard gaat met verlies van waarde en functie.