Gezond en comfortabel binnenklimaat

Wij helpen u met verduurzamen door het doorvoeren van bouwkundige en installatietechnische maatregelen waarmee u een gezond en comfortabel binnenklimaat krijgt.

Gevoed door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt stellen medewerkers andere eisen aan hun werkomgeving. Zij vinden de inrichting van hun werkplek belangrijk en kijken kritisch naar aanwezige voorzieningen en gebruikte materialen. Voor hen draagt beleving in hoge mate bij aan werkgeluk. Zij willen ergens graag verblijven, fijn kunnen werken in een gezonde, comfortabele werkomgeving met veel daglicht. Door hier op in te zetten kunnen bedrijven zich onderscheiden als interessante werkgever en zijn er belangrijke economische voordelen te behalen als een lager ziekteverzuim en een hogere efficiëntie. Dit is een nieuwe, toekomstgerichte manier van kijken naar bedrijfshuisvesting.

Zo verduurzamen wij ook schoolgebouwen naar ‘frisse scholen’ door het optimaliseren van het binnenklimaat. Een frisse school kent een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Hierdoor kunnen uw leerlingen of studenten zich beter concentreren.