GiesbersGroep

Giesbers Servicebouw is een onafhankelijke dochteronderneming van Giesbers Ontwikkelen en Bouwen en actief op het gebied van verduurzamen, renovatie, (meerjarig) onderhoud en kleinschalige nieuwbouw. Giesbers Ontwikkelen en Bouwen maakt onderdeel uit van GiesbersGroep, een bundeling van meerdere over Nederland verspreide ondernemingen die actief zijn in ontwikkeling, bouw en vastgoed. Een groep die niet alleen ons, maar ook u als klant van Giesbers Servicebouw belangrijke voordelen biedt.

GiesbersGroep vormt een netwerk waarbinnen op verschillende terreinen kennis, ervaring en diensten worden uitgewisseld. Bovendien biedt deze samenwerkingsvorm voor ons belangrijke voordelen wanneer projecten om extra expertise, mankracht of faciliteiten vragen.

De mogelijkheid om op elk moment een beroep te kunnen doen op materiële en personele ondersteuning en het ‘in huis hebben’ van diverse disciplines maken ons tot een partij die over voldoende expertise en slagkracht beschikt om elke uitdaging met vertrouwen aan te gaan. Bovendien is het voor u als opdrachtgever natuurlijk een prettig idee om te weten dat Giesbers Servicebouw in voorkomende gevallen de nodige rugdekking geniet van een solide en eerst en vooral op continuïteit gerichte GiesbersGroep.

GiesbersGroep bestaat uit Giesbers Ontwikkelen en Bouwen, met Giesbers Servicebouw en GiesbersMaterieel in Wijchen, GiesbersRotterdam en Kalliste Woningbouwontwikkeling in Nieuwegein.