Verduurzaming

Dat we moeten verduurzamen is inmiddels wel bekend. Iedereen zal op zijn of haar manier een steentje moeten bijdragen. Dit heeft gevolgen voor uw vastgoed. Ook hier moet een verduurzamingsslag gemaakt worden. Maar wat betekent dat?

Als ondernemer komt er veel op u af. Waar moet u aandacht aan besteden? En waaraan niet?

Energiebesparingsplicht

Wist u bijvoorbeeld dat bedrijven en instellingen verplicht zijn maatregelen te treffen voor energiebesparing die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden? Sinds 1 juli 2019 is daar nog een wettelijke verplichting bijgekomen. Volgens de Informatieplicht Energiebesparing bent u voortaan namelijk ook verplicht te rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen u hebt uitgevoerd. En de komende jaren zal er alleen maar meer regelgeving rondom verduurzaming komen.

Verduurzamingsslag

Bij het verduurzamen is circulariteit, hergebruik van bestaand vastgoed, ons uitgangspunt. Lees meer over hoe wij u kunnen adviseren en helpen verduurzamen

of neem vrijblijvend contact met ons op.

Verandering begint bij jezelf

Natuurlijk denken wij niet alleen mee over de duurzaamheid van uw project en organisatie, maar proberen we als onderneming ook zelf zo veel mogelijk het milieu te ontzien. Onder meer door onze bedrijfsprocessen zo in te richten dat verspilling van grondstoffen wordt tegengegaan. Binnen Giesbers is er veel aandacht voor duurzaamheid, hergebruik en het zo veel mogelijk terugdringen van milieubelastende activiteiten. Zo hebben wij onlangs ons kantoor in Wijchen circulair verbouwd. Verandering begint tenslotte bij jezelf en dus binnen je eigen organisatie.